Home

“Als hondengedragsbegeleider coach ik mens en hond zodat zij aangenaam en veilig kunnen samenleven.”

websiteFoto

Neem contact


Waarom hondbewust?

Maatwerk Persoonlijke aanpak op maat
Geen mens, hond, gezin is hetzelfde. Daarom biedt Hondbewust adviezen en gedragsbegeleiding bij het omgaan met honden aan op individuele basis en op maat. Hierbij staan zowel de behoeften van jou als van je hond centraal. Bovendien wordt deze persoonlijke aanpak gecombineerd met coaching in de (leef)-omgeving van je hond. Deze ingrediënten vormen de basis voor het beste resultaat.
Connectiemethode Natuurlijke, vriendelijke en geweldloze omgang
Bij Hondbewust wordt gewerkt volgens de connectiemethode (De Bolster): geen trainingsmethode, maar natuurlijke communicatie waarbij een vriendelijke en geweldloze houding wordt aangenomen met respect voor je hond zoals hij is.
samen op pad 3 Een recept om samen te groeien
Er bestaat geen recept voor het direct bekomen van gedragsverandering en het opvoeden van een hond. Het is een traject dat jij en je hond samen doorlopen – stap voor stap -, en waarin jullie leren met elkaar samenwerken.
101933 Stap in de beleving van je hond
Omdat het de emoties en gevoelens zijn die het gedrag van je hond bepalen, richt Hondbewust zich op het begrijpen van en omgaan met deze gevoelens. Enkel door te vertrekken van de behoeften en de emoties van je hond en niet van het gedrag dat hij vertoont, kan een blijvende gedragsverandering bereikt worden.